KUP AKCJE
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 18 250 PLN zebrany kapitał
  • 13 dni pozostały czas
  • 22 akcjonariuszy
  • 400 000 PLN kwota zbiórki
  • 1,05 % procent oferowany
  • 250 PLN cena akcji
  • 1 600 liczba akcji
  • 60 dni czas akcji
  • FLEXIBLE model zbiórki

MIGAM

W Migam eliminujemy bariery komunikacyjne w kontaktach z Głuchymi - dajemy Głuchym równy dostęp do dóbr i usług. Firmy płacą miesięczny abonament za obsługę głuchych klientów w Polskim Języku Migowym.


Udziałowcy