Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
 • 22 750 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 28 akcjonariuszy
 • 400 000 PLN kwota zbiórki
 • 1,05 % procent oferowany
 • 250 PLN cena akcji
 • 1 600 liczba akcji
 • 11.07.2017 data zakończenia
 • FLEXIBLE model zbiórki

MIGAM

W Migam eliminujemy bariery komunikacyjne w kontaktach z Głuchymi - dajemy Głuchym równy dostęp do dóbr i usług. Firmy płacą miesięczny abonament za obsługę głuchych klientów w Polskim Języku Migowym.


Akcjonariusze