Niniejsza strona internetowa należy do spółki pod firmą MIGAM "RKPK" Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 5 i ust. 8a w zw. z art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 22 750 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 28 akcjonariuszy
  • 400 000 PLN kwota zbiórki
  • 1,05 % procent oferowany
  • 250 PLN cena akcji
  • 1 600 liczba akcji
  • 11.07.2017 data zakończenia

MIGAM

W Migam eliminujemy bariery komunikacyjne w kontaktach z Głuchymi - dajemy Głuchym równy dostęp do dóbr i usług. Firmy płacą miesięczny abonament za obsługę głuchych klientów w Polskim Języku Migowym.


Akcjonariusze