• 22 750 zł zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 28 inwestorów
  • 400 000 zł kwota zbiórki
  • 1,05 % procent oferowany
  • 250,00 zł cena akcji serii B
  • 1 600 liczba akcji serii B
  • 11.07.2017 data zakończenia
  • 250 000 zł próg powodzenia emisji

MIGAM

W Migam eliminujemy bariery komunikacyjne w kontaktach z Głuchymi - dajemy Głuchym równy dostęp do dóbr i usług. Firmy płacą miesięczny abonament za obsługę głuchych klientów w Polskim Języku Migowym.


Inwestorzy

Powrót do strony projektu